06 - 11 38 44 23 Mon - fri 08:30 AM - 17:30 PM

Het aanbod

Heela biedt onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen bij de domeinen wonen, werken (school) en vrije tijd. Daarnaast ondersteunen wij onderwijspersoneel met begeleidingsvragen en trainingen. Hieronder kunt u een keuze maken uit het aanbod.