06 - 11 38 44 23 Mon - fri 08:30 AM - 17:30 PM

Wie zijn wij?

Wij zijn Peter en Kirsten. Wij hebben elkaar leren kennen in een grote zorginstelling voor kinder- en jeugdspychiatrie. Hier waren wij beiden werkzaam als leerkracht. Inmiddels hebben wij een prachtige zoon en zijn we in 2018 gestart met Heela. Wij hopen vele kinderen en (jong-) volwassenen te begeleiden zodat zij een mooi perspectief hebben.Peter (eigenaar)

Werk (ervaring)

Peter is zijn carriere gestart als marinier. Hierna is hij werkzaam geweest als groepsleider/ groepsopvoeder in een gesloten instelling. Na het behalen van zijn lerarenopleiding heeft hij ruim 13 jaar gewerkt als leerkracht in cluster 3 (zeer moeilijk lerende kinderen) en cluster 4 (kinderen met gedragsproblemen/ kinder- en jeugdspychiatrie). Naast zijn werkzaamheden als leerkracht, heeft hij leerlingen begeleid als stagecoördinator, job-coach en mentor.

Opleidingen

Pedagogische academie voor het basisonderwijs (PABO)

HBO- Master of Education, “leren en Innoveren”.


Kirsten (meewerkend partner)

Werk (ervaring)

Kirsten is na het behalen van haar lerarenopleiding begonnen als leerkracht in het speciaal onderwijs in cluster 3 (zeer moeilijk lerende kinderen). Na 5 jaar heeft zij de overstap gemaakt naar cluster 4 (kinderen met gedragsproblemen/ kinder- en jeugdspychiatrie). Hier heeft zij gewerkt als leerkracht observatieklas VSO, leerkracht SO en VSO, didactisch begeleider en coördinator onderwijs. Na ruim 10 jaar gewerkt te hebben in de kinder-en jeugdpsychiatrie heeft zij de overstap gemaakt naar cluster 1, leerlingen met ernstige visuele problemen en blinde kinderen als zorgcoördinator voor het so en vso.

Opleidingen

Pedagogische academie voor het basisonderwijs (PABO)

HBO- Master SEN (Special educational needs), specialisatie: gedragsproblemen/ gedragsspecialist.